ANALIZA AUDYTYWNA

Stosowana w praktyce logopedycznej specjalistyczna ocena głosu oraz mowy. Wymaga od diagnosty profesjonalnego przygotowania, wiadomości teoretycznych dotyczących normy i realizacji patologicznych oraz doświadczenia praktycznego.

Rodzaj badań subiektywnych, najczęściej stosowanych w gabinetach logopedycznych. Analiza audytywna obejmuje ocenę realizacji poszczególnych głosek, cech prozodycznych oraz brzmienia głosu (jego barwy, wysokości i natężenia). Realizowana jest na podstawie odsłuchu próbek mowy spontanicznej, dialogowej, narracyjnej, nazywania z zastosowaniem określonych kwestionariuszy do badania mowy. Stosowana jest również w badaniach fonetycznych.

Literatura:

Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot 2012.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003.