Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Wprowadzenie na rynek narzędzia telemedycznego umożliwiającego rehabilitację przez Internet

Komlogo Piotr Gruba 44-109 Gliwice, ul. Pszenna 2

Wartość projektu – 1 035 660,00 PLN

Wartość dofinansowania – 505 200,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

 

Umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego  „Wprowadzenie na rynek narzędzia telemedycznego umożliwiającego rehabilitację przez Internet” nr umowy UDA-RPSL.01.02.03-00-478/12-00 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Ogłoszenie  o zaproszeniach do składania ofert na realizacje poszczególnych zadań w ramach projektu.

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek narzędzia telemedycznego umożliwiającego rehabilitację przez Internet” wniosku nr WND-RPSL.01.02.03-00-478/12-01 złożonego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007– 2013 (Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP) zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

 Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe „Wykonanie oprogramowania dedykowanego”
    1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym pobierz
    2. Załączniku nr 1 pobierz
    3. Formularz  odpowiedzi ofertowej pobierz
  2. Zakup sprzętu komputerowego pobierz
  3. Utworzenie strony internetowej pobierz

makieta e-terapia 1
makieta e-terapia 2
makieta e-terapia 3

E-TERAPIE - etap I (zaloguj lub zarejestruj się)
E-TERAPIE - etap II (zaloguj lub zarejestruj się)