Multimedialny Pakiet Logopedyczny. Część I – sz, ż, cz, dż

Logopedyczne Zabawy >>>
Wybrane zagadnienia logopedyczne >>>
Zeszyt ćwiczeń >>>

„Autorki tego programu są jednocześnie naukowcami i praktykami, specjalizującymi się w edukacji multimedialnej i logopedii. Ich głęboka wiedza i bogate doświadczenie praktyczne znajduje odzwierciedlenie w omawianej pracy. Proponowany przez nie zestaw ćwiczeń komputerowych ma solidne podstawy naukowe i metodologiczne, i nie stanowi zbioru przypadkowych ćwiczeń. Autorki proponują pewną strategię terapeutyczną, która pozwala korygować wady wymowy szybko, skutecznie i w atrakcyjnej formie. Jednocześnie autorki wyraźnie podkreślają, że komputer nie zastępuje logopedy i nie zwalnia go od myślenia, które stanowi ciągle podstawowe narzędzie terapeutyczne.

Proponowana przez Autorki terapia komputerowa jest atrakcyjna nie tylko dla dzieci, ale także dal logopedów. Pozwala im wydatnie zmniejszyć wysiłek głosowy, co ma niebagatelne znaczenie przy wykonywaniu zawodu.

Korzystanie z programów komputerowych przyczynia się do poprawy wizerunku zawodowego logopedy, na którym powinno mu bardzo zależeć. Ułatwia kojarzenie logopedii z nowoczesną sztuką wywoływania pozytywnych zmian w zachowaniu językowym...”

prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Fundacja „Orator”
Lublin

 

„...Autorki zrealizowały swą koncepcję w sposób dojrzały, opierając się na swym dotychczasowym dorobku naukowym oraz dydaktycznym w zakresie diagnozy, terapii oraz profilaktyki dzieci z zaburzeniami komunikowania.

Do istotnych walorów opracowanych ćwiczeń należą: możliwość prowadzenia terapii zarówno indywidualnej jak i grupowej, opracowanie ćwiczeń dla dzieci, które jeszcze nie umieją czytać oraz ćwiczeń dla dzieci czytających, wreszcie propozycja ćwiczeń niezbędnych na poszczególnych etapach terapii, ocząwszy od okresu początkowego, aż do zaawansowanych pod względem trudności prac z dzieckiem, a wszystko to zostało opracowane w konwencji zabawy, która zachęca dziecko do realizacji ćwiczenia.

Odrębnym osiągnięciem, które należy tutaj podkreślić jest profesjonalne opracowanie multimedialnego terapeutycznego programu komputerowego, który spełnia wszelkie wymogi stawiane tego typu programom....

Dużą zaletą programu jest dźwięk pojawiający się w trakcie realizacji ćwiczeń. Ćwiczące dziecko jest prowadzone przez głos dziecka, a nie dorosłego. Dlatego sukcesy lub porażki ćwiczącego dziecka są odbierane przez niego w sposób naturalny i nie prowadzą do zniechęcenia porażkami, wręcz przeciwnie, głos dziecka prowadzącego skłania ćwiczącego do skupienia się, aby prawidłowo wykonać ćwiczenie i usłyszeć pochwałę.”

prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Uniwersytet Śląski
Katowice