Terapia on-line przyszłością rehabilitacji

Internet we współczesnym świecie na stałe wpisał się do naszego życia służąc nam
i pomagając w wielu dziedzinach. Udostępnia wszystko w jednym i nadal rewolucjonizuje cały nasz świat a także sposoby komunikowania się. Nigdy wcześniej nie istniało narzędzie tak wydajne
w procesie rozpowszechniania informacji i tak sprawne w ułatwianiu współpracy między ludźmi bez względu na ich miejsce zamieszkania i pozwalające na załatwianie wielu spraw bez wychodzenia
z domu. Ufając, że wszystkie innowacyjne rozwiązania są dla ludzi po to aby im pomóc, to bez obaw przedstawiamy jedno z nich!

E-terapie to nowoczesny portal internetowy wspierający proces rehabilitacji, który został stworzony dla bardzo szerokiej grupy odbiorców pod kierownictwem specjalisty neurologa
i rehabilitacji medycznej prof. dr hab. n. med. Józefa Opary, eksperta w dziedzinie rehabilitacji dr n. wf. Barbary Janoty, fizjoterapeuty mgr Katarzyny Orkiszewskiej - Mokry oraz logopedy mgr Marii Matuszkiewicz.

E-terapie przedstawiają bezpieczne, łatwe i skuteczne rozwiązania dla potencjalnych pacjentów w przypadku zaistnienia zjawiska chorobowego. Podejmowane działania z własnej inicjatywy poprzez wybór naszej platformy, mają pomagać, wpływać na zatrzymanie i usuwanie skutków chorobowych, działać profilaktycznie a także minimalizować koszty opieki zdrowotnej.

Portal stwarza dostęp do gotowych filmów instruktażowych z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi w różnych dziedzinach medycyny i rehabilitacji w szczególności neurologii, kardiologii, ortopedii, traumatologii, geriatrii, pediatrii, położnictwie, reumatologii, logopedii, gimnastyce korekcyjnej
i innych). Każdy użytkownik wybierając konkretną terapię ma dostęp do poszczególnych zestawów zawierających sesje z ćwiczeniami, krótkim ich opisem oraz dodatkowymi wskazówkami pomagającymi w ich wykonywaniu.

Proponowane zestawy ćwiczeń są bezpieczne, proste i przeznaczone do wykonywania
w warunkach domowych. Wykorzystywane w filmach instruktażowych przybory i przyrządy
są tanie, łatwo dostępne, a w większość z nich stanowi podstawowe wyposażenie każdego domu. Każdy użytkownik ma możliwość wyboru i dostosowania odpowiedniego zestawu do rodzaju
i stopnia ciężkości swojego schorzenia, wybierając konkretny zestaw w odpowiedniej skali trudności. Ponadto istnieje możliwość stworzenia indywidualnego treningu, ustalając przy tym szczegółowe jego parametry: ilość powtórzeń, serie i przerwy. Ćwiczenia wykonywane zgodnie z zaleceniami,
z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, z pewnością wydatnie przyspieszą proces rehabilitacji a dodatkowo zapewnią kompleksowość procesu leczenia.

Przy logowaniu się do e-terapie użytkownicy mogą skorzystać z następujących opcji:
1) pacjent 2) rehabilitant. W opcji pierwszej użytkownik po zalogowaniu ma bezpłatny dostęp
do pierwszej sesji demonstracyjnej a następnie ma możliwość podjęcia decyzji o zakupie abonamentu na czas określony na bardzo korzystnych warunkach. Korzystanie z portalu będzie kontynuacją oraz uzupełnieniem tradycyjnej rehabilitacji. W opcji drugiej pacjent ma możliwość współpracy
z rehabilitantem. Za pośrednictwem e-terapie będzie otrzymywał zestaw ćwiczeń instruktażowych wskazany przez rehabilitanta zarejestrowanego w systemie i posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu. Rehabilitant w tej opcji ma bezpłatny dostęp do portalu i możliwość wyboru dowolnych ćwiczeń, ułożenia indywidualnego zestawu dla pacjenta z możliwością ustawienia parametrów treningowych.

E-terapie zapewnią rehabilitantom bezpłatny dostęp do filmów instruktażowych i stanowić będą dodatkowe narzędzie do pracy w ich zawodzie.

Ponadto platforma pozwala rehabilitantom na weryfikację zleconych ćwiczeń i ocenę postępów u rehabilitowanych osób na podstawie statystyk, ankiet oraz innych dostępnych narzędzi.

Innowacyjność tego przedsięwzięcia oraz zastosowane nowoczesne technologie wspierane przez specjalistów z różnych dziedzin, dają szansę szerokiej rzeszy odbiorców na korzystanie
z e-terapii i możliwość samoleczenia w miejscu zamieszkania oraz uniknięcia stresu związanego
z dostępem do publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dla osób mających problemy z poruszaniem się, czy z pokonaniem dużych odległości a co za tym idzie wysokimi kosztami, jest to świetne, łatwo dostępne rozwiązanie, pozwalające
na oszczędność czasu, pieniędzy i zdrowia.

Portal jest dynamicznie rozwijającą się platformą, która z pewnością wpisze się
w nowoczesne trendy rozwoju rehabilitacji w Europie.