ZIARNINIAK POINTUBACYJNY

ang. post-intubation laryngeal granuloma /intubation granuloma of the larynx, laryngeal granuloma/, niem. Stimmlippengranulom /Intubationsgranulom/, fr. granulome post-intubation /granulome d'intubation/, ros. постинтубационная гранулема /интубационная нранулема/

ang. laryngeal granuloma (z łac. granulum ’ziarno’, -oma ‘guz’, larynx ‘krtań’)

Ziarniak pointubacyjny lewego fałdu głosowego
Ziarniak pointubacyjny lewego fałdu głosowego

Powikłanie intubacji dotchawiczej w narkozie ogólnej. Powikłania tego zabiegu są rzadkie. Należą do nich: skurcz krtani, skaleczenie błony śluzowej gardła i krtani, ziarniniak pointubacyjny, blizna głośni, zwichnięcie chrząstki nalewkowatej, zwężenie podgłośniowe lub tchawicze. Czynnikami predysponującymi do powstania ziarniniaka są: trudności w intubacji (krótka szyja, brak doświadczenia anestezjologa), za duży rozmiar rurki intubacyjnej, nadmierne ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej, refluks żołądkowo-przełykowy. Ziarniniak pointubacyjny rozwija się w okresie od 1 do 6 miesięcy po intubacji. Najczęściej powstaje u dzieci i kobiet (mniejszy rozmiar krtani) w tylnej części krtani. Doprowadza do zwężenia szpary głośni, jest przyczyną chrypki, uczucia ciała obcego, kaszlu. Leczenie: usunięcie zmiany w mikrolaryngoskopii, czasami leczenie zachowawcze.

Obustronny ziarniak pointubacyjny
Obustronny ziarniak pointubacyjny

Literatura:

O. Kleinsasser: Mikrolaryngoskopie und endolaryngeale Mikrochirurgie. Technik und typische Befunde, Schattauer 1998.

W. Howland, J. Lewis: Mechanism in the development of post-intubation granulomas of the larynx, „Annals of Otology, Rhinology and Laryngology” 1956, Vol. 65 (4), s.1006–1011.