ZGRYZ OTWARTY

ang. apertognathia, non-occlusion

Grupa wad zgryzu, w których występują zaburzenia wysokości (skrócenia i wydłużenia) różnych partii szczęki i żuchwy. Na tym tle powstaje szereg szpar niedogryzowych, czyli brak kontaktu w obrębie określonych grup zębowych. Ten rodzaj wady zgryzu jest najczęściej kojarzony z licznymi parafunkcjami i dysfunkcjami.

Literatura:


Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I. Karłowska, Warszawa 2009.