ZGRYZ PRAWIDŁOWY

/OKLUZJA PRAWIDŁOWA, OKLUZJA CENTRALNA, ZWARCIE CENTRALNE, MAKSYMALNE ZAGUZKOWANIE, OKLUZJA STATYCZNA/

ang. normal occlusion

Termin określający wielopunktowy kontakt zębów przeciwstawnych, który powstaje w wyniku obustronnego równomiernego skurczu mięśni przywodzących i odwodzących żuchwę. Za normę okluzyjną przyjmuje się kontakty zębowe odpowiadające pierwszej klasie Angle’a.

Literatura:


S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego, Warszawa 2009.