ZGRYZ

/ZWARCIE, OKLUZJA, ARTYKULACJA ZWARCIOWA/

ang. occlusion

Termin określający wzajemny statyczny i dynamiczny kontakt powierzchni żujących zębów znajdujących się w przeciwstawnych łukach.

Literatura:


S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego, Warszawa 2009.