WYGŁOS

Końcowy segment (ostatnia głoska, grupa spółgłoskowa, sylaba) fonologicznie złożonego elementu językowego (sylaby, wyrazu, zestroju akcentowego). Pozycja wygłosowa przed pauzą nazywa się wygłosem absolutnym. Pozycja wygłosowa wyrazu jest tzw. pozycją słabą (w przeciwieństwie do pozycji nagłosowej), podatną na różnego typu zmiany fonologiczne prowadzące do neutralizacji niektórych opozycji fonologicznych. W języku polskim na końcu wyrazu obserwuje się neutralizację opozycji fonologicznej dźwięczności oraz uproszczenie wygłosowej grupy spółgłoskowej.

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.