WULGARYZMY

Wyrazy, wyrażenia i zwroty, które nie są akceptowane przez kulturalną część społeczeństwa ze względu na ich prostacki, ordynarny czy nieprzyzwoity charakter. Wśród wyrazów ekspresywnych o zdecydowanie negatywnym zabarwieniu uczuciowym wyróżnia się wyrazy lekceważące, pogardliwe, rubaszne, grubiańskie, obelżywe, nieprzyzwoite i wulgarne. Ekspresywizmy z ostatniej grupy wymawiane są przez osoby bez zahamowań, agresywnie wyrażające skrajnie negatywne oceny i emocje, łamiące wszelkie normy obyczajowe, etyczne i estetyczne, lekceważące uczucia innych ludzi. Stosowanie wulgaryzmów ma na celu nie tylko obrażanie czy lekceważenie – mówiący w ten sposób daje upust swoim emocjom lub uznaje te słowa za uniwersalne zamienniki czy tzw. przecinki.

Literatura:

M. Grochowski: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2002.

R. Przybylska: Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.