WARSZTAT LOGOPEDYCZNY

Termin funkcjonujący w trzech kontekstach znaczeniowych:

  1. W odniesieniu do zakresu kompetencji danego logopedy (np. logopeda ogólny, neurologopeda, surdologopeda, balbutologopeda, terapeuta głosowy itp.). Warsztat logopedyczny jest tu bezpośrednio związany z podstawowym wykształceniem logopedy, a także zdobytymi przez niego specjalizacjami, najczęściej z tytułem nadanym na dyplomie ukończenia określonych studiów stacjonarnych, podyplomowych lub w ramach dodatkowych kursów i szkoleń specjalizacyjnych oraz z doświadczeniem zdobywanym w trakcie wykonywania zawodu.

  2. W odniesieniu do określonych pomocy i narzędzi stosowanych w gabinecie logopedycznym, służących do diagnozy i terapii. Można wśród nich wyróżnić: akcesoria logopedyczne (np. lizaki logopedyczne, szpatułki, gryzaki logopedyczne, lusterka, słomki, aparaty do baniek mydlanych), gry logopedyczne (np. fiszki logopedyczne, odpowiednio dobrane zestawy ilustracji, gry planszowe, karty logopedyczne), multimedia (programy komputerowe służące do diagnozy i terapii logopedycznej oraz do ćwiczeń słuchowych), literaturę specjalistyczną (np. podręczniki, poradniki, zestawy tekstów odpowiednio dobranych do terapii określonych zaburzeń mowy), dokumentację (np. karty badania mowy, karty wywiadu, dzienniki zajęć logopedycznych, skale, próby, testy, kwestionariusze, ankiety), sprzęt specjalistyczny (np. echokorektor lub korektor mowy, wibrator logopedyczny, masażery do artykulatorów i mięśni mimicznych).

  3. W odniesieniu do różnych form szkoleń doskonalących, adresowanych do logopedów. Warsztaty i kursy są organizowane przez poszczególne ośrodki kształcenia logopedów, Polski Związek Logopedów, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, firmy zajmujące się doradztwem metodycznym lub przez poszczególnych specjalistów. Zazwyczaj związane są z określonymi metodami lub technikami logopedycznymi. Są to odpłatne formy doskonalenia.

Literatura:

A. Walencik-Topiłko: Gabinet logopedyczny – warsztat pracy terapeuty, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, s.328-340.

G. Jastrzębowska: Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.

P. Jaworski: Nowoczesny warsztat logopedyczny, Jaworzno 2011.