WADY DOPRZEDNIE

Istotą tej nieprawidłowości jest doprzednia pozycja żuchwy w stosunku do kości szczęki. Dolne zęby (we wszystkich wspomnianych niżej wadach doprzednich) znajdują się przed zębami górnymi (odwrotne zachodzenie). W rysach twarzy z łatwością można zauważyć wysuniętą żuchwę i wargę dolną oraz brak bruzdy wargowo-bródkowej. Wada ta występuje u około 9% przypadków.

Wady doprzednie dzielą się na:

  1. Przodozgryz (łac. mesiocclusio):
  1. częściowy (łac. partialis) – cechuje nadmierny wzrost tylko przedniego odcinka wyrostka zębodołowego żuchwy, dlatego zęby szóste ustawione są w I klasie Angle’a (prawidłowo), kły natomiast w III klasie (pomiędzy przedtrzonowcami),
  2. całkowity (łac. totalis) – polega na doprzedniej pozycji całego dolnego łuku zębowego; zarówno zęby trzonowe, jak i kły są ustawione w III klasie Angle’a (kły pomiędzy przedtrzonowcami, a trzonowce pierwsze – szóstki wchodzą swoimi bliższymi guzkami pomiędzy zęby szóste i siódme),
  3. rzekomy (łac. pseudomesiocclusio) – powstaje wskutek zahamowania prawidłowego wzrostu kości szczęki, co w rezultacie daje wrażenie nadmiernie rozbudowanej żuchwy; w odniesieniu do relacji zębowych w klasie trzonowców może być I lub III klasa Angle’a, natomiast w klasie kłowej występuje III klasa.
  1. Przodożuchwie (łac. positio mandibulae anterior):
  1. czynnościowe (łac. functionalis) – polega na wadliwym (doprzednim) ustawieniu żuchwy w stosunku do szczęki bez jakichkolwiek zaburzeń w budowie obu tych kości; zęby, zarówno kły, jak i trzonowce, są ustawione w III klasie,
  2. morfologiczne (łac. morfologica) – progenia – jest to wada o charakterze wrodzonym, polegająca na nadmiernym wzroście trzonu (w niektórych przypadkach i gałęzi) żuchwy; zęby w tej wadzie ustawione są w III klasie trzonowcowej i kłowej; śródustnie u pacjentów można zaobserwować powiększenie języka.

Literatura:

Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I. Karłowska, Warszawa 2009.

S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego, Warszawa 2009.