USZKODZENIE NERWU SŁUCHOWEGO

/USZKODZENIE NERWU ŚLIMAKOWEGO, USZKODZENIE NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO/

ang. auditory nerve damage /damage to the cochlear nerve/, niem. Schäden des Hörnervs, fr. le dommage du nerf auditif, ros. повреждение слухового нерва

Nerw słuchowy, czyli przedsionkowo-ślimakowy (łac. nervus vestibulocochlearis) – VIII nerw czaszkowy –  unerwia ucho wewnętrzne. Nerw ten przekazuje informacje słuchowe ze ślimaka oraz informacje dotyczące przyspieszeń liniowych i kątowych z kanałów półkolistych, łagiewki i woreczka. Nerw przedsionkowo-ślimakowy jest pierwszym odcinkiem drogi słuchowej.

Nerw VIII dzieli się na dwie części: przedsionkową i ślimakową (nerw słuchowy) z receptorami leżącymi w komórkach rzęsatych wewnętrznych i zewnętrznych narządu Cortiego. Włókna z części ślimakowej (nerw ślimakowy) znajdują się w zwoju spiralnym ślimaka. Nerw ślimakowy człowieka składa się z około 30 000 zmielinizowanych aksonów neuronów zwoju spiralnego ślimaka.

Przyczyny uszkodzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego: zmiany naczyniowe (tętniaki, zatory, zakrzepy, miażdżyca), nowotwory (nerwiak nerwu VIII), urazy czaszki ze złamaniem kości skroniowej, zatrucia (streptomycyna, gentamycyna), stwardnienie rozsiane, stany po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Nerw VIII jest uszkadzany przez wirusy świnki, odry i grypy. W ich przebiegu dochodzi do uszkodzenia części ślimakowej odpowiedzialnej za słuch. Przyczyną uszkodzenia ucha wewnętrznego mogą być również zakażenia bakteryjne (meningokoki, pneumokoki i pałeczki grypy).

Objawem uszkodzenia ślimaka jest zwykle obustronna głuchota. Chory z uszkodzeniem nerwu przedsionkowo-ślimakowego może skarżyć się na niedosłuch lub całkowitą głuchotę oraz zaburzenia równowagi, gwizdy, szumy i trzaski w uszach. U chorych występuje zaburzenie słuchu typu odbiorczego lub mieszanego.

Literatura:

A. Krechowiecki, F. Czerwiński: Zarys anatomii człowieka, Warszawa  2004.

Otorynolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy, t. 1, red. G. Janczewski, Gdańsk 2005.

Otorynolaryngologia dziecięca, red. D. Gryczyńska, Bielsko-Biała 2007.