UWULARNY

/JĘZYCZKOWY/

łac. uvula ‘języczek’

Wymawiany z udziałem języczka w jamie gardłowej (w systemie fonetycznym języka polskiego brak głosek o takim charakterze); odnoszący się do języczka.

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

B. Klebanowska: Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, Warszawa 2007.