UVULA

/JĘZYCZEK, JĘZYCZEK PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO/

ang. palatine uvula, niem. Uvula, fr. luette, ros. язычок /язычок мягкого неба/

Kolczyk w języczku
Kolczyk w języczku

Języczek (łac. uvula) to wyrostek na tylnym brzegu podniebienia miękkiego. Języczek zwisa ku dołowi nad nasadą języka. W czasie połykania ustawia się poziomo ku tylnej ścianie gardła. Języczek jest zbudowany z błony śluzowej, tkanki łącznej i mięśniówki, tworzącej mięsień języczka (łac. musculus uvulae) służący do unoszenia i skracania podniebienia miękkiego. Oprócz tego zawiera grudki chłonne i śluzowe gruczoły podniebienne. W czasie artykulacji głosek ustnych języczek zamyka połączenie między częścią ustną a nosową gardła, uniemożliwiając powstanie rezonansu nosowego. W niektórych językach istnieją spółgłoski języczkowe, artykułowane przez zetknięcie tylnej części języka z języczkiem.

Literatura:

Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, red. J. Sokołowska-Pituchowa, Warszawa 2005.

A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, t. 2, Warszawa 2008.

R. Drake, W. Vogl, A. Mitchell: Gray's Anatomy for Students. With Student Consult Online Access, Churchill Livingstone 2004.