TRANSLITERACJA

Odwzorowanie tekstu napisanego w jednym alfabecie za pomocą liter innego alfabetu na podstawie ściśle ustalonych reguł odpowiedniości między literami, pozwalającymi przeprowadzić transliterację mechanicznie (bez znajomości języka tekstu transliterowanego, np. grażdanki na alfabet łaciński). Transliteracja jest jednoznaczna, stąd ma zastosowanie w dokumentacji naukowej, katalogach, bibliografiach, cytatach. Transliteracja od transkrypcji różni się tym, że oddaje tylko litery, nie uwzględnia wartości fonetycznej transliterowanych tekstów.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994.