TON KRTANIOWY

ang. glottal tone

Dźwięk złożony powstający w krtani, wytwarzany przez drgające fałdy głosowe, o przebiegu zbliżonym do regularnego wielotonu harmonicznego. Składa się z tonu podstawowego o częstotliwości drgań bezpośrednich fałdów głosowych oraz tonów składowych o częstotliwościach, które są wielokrotnościami tonu podstawowego.

Ton krtaniowy stanowi jedynie bazę dla powstających dźwięków mowy, których ostateczny kształt zależy od wielu modyfikacji zachodzących w strukturach ponadkrtaniowych (jamach gardłowej, ustnej i nosowej). Niektóre częstotliwości składowe tonu krtaniowego ulegają wzmocnieniu w jamach nasady, co związane jest z powstaniem tzw. formantów dźwięków mowy.

Literatura:

W. Jassem: Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa 1973.

J.M. Pickett: The Acoustics of Speech Communication, Boston 1999.

B. Szczepankowski: Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna, Warszawa 1985.