TON CZYSTY

/TON PROSTY, PRZEBIEG PROSTY/

ang. pure tone

Dźwięk składający się z jednej, izolowanej, ściśle określonej częstotliwości. Na oscylogramie przebiegi proste zawsze przyjmują kształt sinusoidy, a na widmie pojawia się jeden prążek w miejscu dokładnie odpowiadającym częstotliwości dźwięku.

Tony czyste nie występują w naturze. Są to dźwięki sztuczne, generowane dla potrzeb muzyki lub audiologii. Można je uzyskać za pomocą kamertonu, który pierwotnie wykorzystywany jest jako punkt odniesienia podczas strojenia instrumentów, ale również za jego pomocą wykonywane są niezwykle cenne diagnostycznie tzw. próby stroikowe (dzięki nim można między innymi ustalić lokalizację i typ uszkodzenia słuchu). Ponadto tony proste można wytworzyć za pomocą generatora elektroakustycznego, dzięki któremu wykonywane są badania słuchu i wyznaczane są reakcje na tony czyste, pozwalające między innymi wyznaczyć krzywą słyszenia.

Wrażenie słuchowe wysokości tonu czystego jest zależne od jego częstotliwości.

Literatura:

W. Jassem: Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa 1973.

J.M. Pickett: The Acoustics of Speech Communication, Boston 1999.