TETYZM

ang. tetism, niem. Tetismus, ros. тетизм

Termin oparty na wrażeniu akustycznym – w wypowiedzi słychać przewagę głoski [t].

Zaburzenie artykulacji charakteryzujące się znacznym uproszczeniem systemu konsonantycznego. W wypowiedzi przeważają głoski, które funkcjonują jako substytuty pozostałych spółgłosek: [t] i [d] lub tylko [t] i [t’], według innych źródeł: [t], [ć], [m], [n].