TERMIN

ang. scientific term, niem. Fachwort, fr. terme scientifiqe

Elementarna jednostka stylu naukowego (rzeczownik, nominalna grupa wyrazowa), używana w określonej dziedzinie wiedzy lub działalności ludzkiej w odniesieniu do obiektów specyficznych (zarówno obiektów materialnych, jak i pojęć) dla tej dziedziny w sposób ścisły i jednoznaczny. Ścisłość i jednoznaczność terminu uzyskuje się przez podanie jego definicji (ustalenie definicyjne znaczenia konkretnego wyrazu). Terminy często są przejmowane ze słownictwa języka potocznego, np. na podstawie asocjacyjnej. Zbiór terminów w konkretnej dziedzinie naukowej nosi nazwę terminologii.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2000.