TELEPROMPTER

/PROMPTER, AUTOCUE/

ang. teleprompter

Urządzenie służące do wyświetlania wcześniej przygotowanego tekstu czytanego przed stojącą kamerą. Ekran telepromptera wyświetlający tekst montowany jest poziomo przed kamerą, a wyświetlany przez niego tekst odbija się w półprzepuszczalnym lustrze znajdującym się przed obiektywem kamery. Pozwala to na uzyskanie złudzenia, że osoba odczytująca tekst na wprost do kamery mówi go z pamięci. Nazwy urządzenia – teleprompter i autocue – pochodzą od nazw firm, które wprowadziły go na rynek.

Literatura:

Autocue, 2004, Autocue – teleprompter information for non-pros [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.piimaa.net/autocue-teleprompter//history.html>.

AutoCueHire, 2013, WE KNOW PROMPTING [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: <http://www.autocuehire.com/index.html>.