ŚRÓDGŁOS

Niepoczątkowa i niekońcowa część złożonego fonologicznie elementu językowego, np. wyrazu.

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.