SEPLENIENIE KRTANIOWE

/sygmatyzm laryngalny/

ang. laryngeal sigmatism, niem. Sigmatismus laryngealis, fr. sigmatisme latéral, ros. сигматизм гортанный

łac. sigmatismus laryngealis

 

Rzadko spotykany rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może dotyczyć wszystkich głosek dentalizowanych. Najczęściej występuje u osób z rozszczepem podniebienia. Głoski dentalizowane są realizowane jako szmer wytwarzany w krtani, tzw. zwarcie krtaniowe. Pod wpływem nacisku prądu wydychanego powietrza głośnia zostaje rozsunięta, przedostające się przez nią powietrze wytwarza szmer.

 

Zob. także: [Seplenienie]