SPÓŁGŁOSKI SZCZELINOWE

/SPÓŁGŁOSKI FRYKATYWNE, SPÓŁGŁOSKI TRĄCE, SPIRANTY/

Głoski właściwe (obstruenty), w trakcie artykulacji których powietrze napotyka na przeszkodę w postaci szczeliny między narządami mowy, w wyniku czego następuje tarcie powietrza. Tworzeniu szczeliny nie towarzyszy zwarcie w żadnym innym miejscu jamy ustnej, dzięki czemu artykulację głoski można przedłużać bez zmiany jej barwy. Spółgłoski szczelinowe w systemie fonetycznym polszczyzny to: [f], [f’], [v], [v’], [s], [s’], [z], [z’], [š], [š’], [ž], [ž’], [ś], [ź], [x], [x’], [χ], [χ’].

Szczelinowość stanowi cechę dystynktywną głosek w systemie fonologicznym polszczyzny (por. kosa : koca : kota).

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

D. Ostaszewska, J. Tambor: Fonetyka i fonologia języka polskiego, Warszawa 2008.

J. Strutyński: Gramatyka polska, Kraków 2002.

B. Wierzchowska: Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

M. Wiśniewski: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007.