RETRUZJA

ang. retrusion

Wada odwrotna do protruzji. Polega na przechyleniu ku tyłowi zębów siecznych. Tak ustawione zęby określa się jako znajdujące się w pozycji retruzyjnej, w retruzji lub przechylone. Terminem tym określa się także dotylny ruch żuchwy (cofnięcie).

Literatura:

Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I. Karłowska, Warszawa 2009.

S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego, Warszawa 2009.