RERANIE PODNIEBIENNE

/reranie welarne, rotacyzm podniebienny, rotacyzm welarny, rotacyzm tylnojęzykowy/

ang. velar rhotacism

łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. podniebienny (podniebienie miękkie, łac. velum – część podniebienia człowieka w części tylnej jamy ustnej)

 

Rodzaj rotacyzmu właściwego polegający na tym, że podczas artykulacji głoski [r] tył języka unosi się ku podniebieniu miękkiemu. Może wibrować całe podniebienie miękkie (łac. velum) wraz z języczkiem (łac. uvula) lub tworzyć się tylko szczelina między podniebieniem miękkim a tyłem języka – powstaje wtedy [r] języczkowe frykatywne ([r] welarne frykatywne, [r] tylnojęzykowe bez wibracji (wg Józefa Tadeusza Kani). Dźwięk przypomina głoskę [y].

 

Zob. także: [Reranie języczkowe], [Reranie], [Dyslalia]

 

Literatura:

J.T. Kania: Szkice logopedyczne, Warszawa 1982.

I. Styczek: Logopedia, Warszawa 1979.

J. Surowaniec: Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, Kraków 1999.

E.M. Skorek: Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000.