RERANIE MIĘDZYZĘBOWE

/rotacyzm międzyzębowy, rotacyzm interdentalny, reranie interdentalne/

ang. interdental rhotacism, fr. rhotacisme interdental

łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. między (łac. inter), zębowy (łac. dentalis)

 

Rodzaj rotacyzmu właściwego polegający na tym, że fonem /r/ jest realizowany poprzez ruch czubka języka, który jednak nie zbliża się do wału dziąsłowego, tylko jest wsunięty między zęby. Wibruje czubek języka dotykający górnych siekaczy, ewentualnie jest to jedno uderzenie języka lub szczelina utworzona pomiędzy czubkiem języka a górnymi zębami.

Odmianą rerania międzyzębowego jest reranie językowo-wargowe (łac. rotacismus labiolingualis), które charakteryzuje się dźwiękiem tworzonym poprzez wibrację czubka języka opartego o górną wargę albo zbliżenie lub dotknięcie czubka języka do górnej wargi.

 

Zob. także: [Rotacyzm], [Reranie wargowe], [Dyslalia]

 

Literatura:

I. Styczek: Logopedia, Warszawa 1979.

J. Surowaniec: Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, Kraków 1999.

E. Czaplewska: Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot 2012.

E.M. Skorek: Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000.