REDUNDANCJA

Nadmiar informacji w komunikacie sformułowanym w danym kodzie. Informacja może tu być rozumiana w sensie ścisłym, definiowanym na gruncie teorii informacji, a także w sensie potocznym. W wypadku pierwszym redundancję definiuje się wzorem algebraicznym jako pojęcie pochodne w stosunku do entropii; sposób definiowania nawiązujący do tej samej intuicji nie jest jednak ustalony i bywa podawany różnie w rozmaitych źródłach. Redundancja kodu wpływa na zwiększenie długości komunikatu, ułatwia jednak jego odbiór, pozwalając uzupełnić jego fragmenty zniekształcone lub niedokładnie zdekodowane.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.