RERANIE GARDŁOWE

/reranie faryngealne, rotacyzm gardłowy, rotacyzm faryngealny, grasejowanie/

ang. pharyngeal rhotacism, niem. pharyngeal Rhotazismus, fr. rhotacisme pharyngé, ros. ротацизм фарингеальный

łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. gardłowy (gardło, łac. pharynx – część przewodu pokarmowego i układu oddechowego, z jednej strony łącząca się z jamą ustną, nosową i krtanią, z drugiej zaś przechodząca w przełyk)

 

Rodzaj rotacyzmu właściwego polegający na tym, że fonem /r/ jest realizowany w wyniku zbliżenia obsady języka do tylnej ściany gardła. Powstały dźwięk bywa określany jako chrypliwy. Podczas artykulacji można wyczuć drżenie gardła ręką przyciśniętą do szyi. Wibracja obejmująca również podniebienie miękkie z języczkiem przypomina r języczkowe.

 

Zob. także: ROTACYZM, DYSLALIA

 

Literatura:

I. Styczek: Logopedia, Warszawa 1979.

J. Surowaniec: Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, Kraków 1999.

E.M. Skorek: Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000.