PROTRUZJA

ang.: protrusion

Doprzednie wychylenie siekaczy i wachlarzowate ich ustawienie. Zęby takie określa się jako ustawione w pozycji protruzyjnej, ustawione protruzyjnie lub wychylone.

Termin protruzja oznacza także doprzedni ruch żuchwy (wysunięcie).

Literatura:

Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I. Karłowska, Warszawa 2009.

S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego, Warszawa 2009.