PROGNACJA

ang.: prognathism

Wada zgryzu polegająca na nadmiernym wzroście szczęki powodując jej doprzednią pozycję w stosunku do żuchwy.

Literatura:


Zarys współczesnej ortodoncji.Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów,red. I. Karłowska, Warszawa 2009.