PANEL

/PANEL KONTROLNY, PANEL STEROWANIA/

ang. panel, control panel

W technice przednia część jakiegoś urządzenia zawierająca elementy sterownicze.

W informatyce aplikacja spotykana w systemach Windows (Microsoft) pod nazwą Panel sterowania. W aplikacji tej zebrane są podprogramy umożliwiające zmianę parametrów systemu operacyjnego oraz zarządzanie jego funkcjonalnością.