POLIMORFIZM GŁOSEK

/ARTYKULACYJNE POLE GŁOSEK/

Możliwość wymawiania tej samej głoski w różny sposób przez różnych użytkowników danego języka. Właściwość ta wynika z elastyczności i ruchliwości narządów mowy. W każdej społeczności językowej przeważa pewien ustalony sposób artykulacji danej głoski, jednak niektóre osoby mogą ją wymawiać nieco inaczej, przy czym jej brzmienie nie odbiega znacznie od normy. Przyczynę innego sposobu wymawiania głosek odnajduje się np. w nieprawidłowej budowie narządów mownych danego człowieka czy ubytkach w uzębieniu.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.