PODNIEBIENIE GOTYCKIE

/PODNIEBIENIE WYSOKIE, NADMIERNIE WYSKLEPIONE/

Podniebienie twarde nadmiernie wysklepione i wąskie. Jego wystąpienie może utrudniać karmienie dziecka w okresie noworodkowym i niemowlęcym, powodując problemy w szczelnym dociskaniu piersi. Przy nadmiernym cofaniu języka przez dziecko może wykształcić się nieprawidłowy wzorzec połykowy. Rzutuje ono na prawidłową artykulację, powodując zniekształcenia brzmienia głosek.

Przyczyna wystąpienia podniebienia gotyckiego nie jest dokładnie poznana. Wiadomo, iż podczas trzech ostatnich miesięcy ciąży, pod wpływem motoryki mięśni językowych, grzebienie podniebienne boczne zanikają. Powstaje wówczas płaski obraz podniebienia, który jest typowy dla noworodków urodzonych o czasie. Gotyckie podniebienie zachowane u niektórych dzieci może wynikać z osłabienia bądź braku ruchów języka pochodzenia neurologicznego. U dzieci urodzonych o czasie może to być więc objaw świadczący o zaburzeniach neurologicznych z okresu prenatalnego, o patologii wewnątrzmacicznej. U dzieci przedwcześnie urodzonych zazwyczaj wynika z faktu skrócenia życia płodowego – czas w ich przypadku przeznaczony na właściwe kształtowanie podniebienia był po prostu niewystarczający.

Charakteryzując przyczyny wystąpienia tej nieprawidłowości anatomicznej, podaje się także, że może się ona wytworzyć wskutek niedrożności nosa i długotrwałego oddychania ustami. Towarzyszy często krzywicy oraz wielu zespołom wad o podłożu genetycznym, np. zespołowi Downa, Pradera–Williego, Marfana czy Wolfa–Hirschhorna.

Podniebienie gotyckie jest najczęściej sprzężone z mikrogenią. Może także wystąpić przy specyficznym typie całego układu twarzoczaszki, tzw. typie nordyckim.

Gustav Korkhaus zdefiniował wysokość podniebienia jako linię pionową prostopadłą do szwu podniebiennego, która biegnie od powierzchni podniebienia do poziomu płaszczyzny zgryzowej.

Literatura:

C. Amiel-Tison: Neurologia perinatalna, Wrocław 2008.

H. Bielawska-Victorini et al.: Badanie kliniczne pacjenta i badania pomocnicze, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I. Karłowska, Warszawa 2008, s. 101–209.