PLIK

ang. file

Uporządkowany zbiór danych zapisany w systemie plików (ang. file system – metoda przechowywania plików), stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość o skończonej długości. Nazwa pliku nie jest jego częścią, lecz jest przechowywana w systemie plików. Strukturę danych wewnątrz pliku określa jego format zapisu.

Pliki dzieli się na kilka typów: katalogi (ang. directory), pliki specjalne zawierające spis odwołań do innych plików (w tym także do katalogów), dowiązania symboliczne (ang. symbolic link) – odwołanie do innego pliku, gniazda (ang. sockets) i strumienie danych (w systemach UNIX-owych), pliki wykonywalne (ang. executable files), skrypty (ang. scripts), pliki wsadowe (ang. batch files) – zawierające polecenia dla interpretera (np. cmd, sh, bash), pliki danych (plik edytorów np. tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych itp.).

W zależności od systemu operacyjnego z plikiem związany jest szereg atrybutów określających jego przeznaczenie, np. w systemach Windows pliki systemowe (atrybut przydzielony dla plików wykorzystywanych przez system operacyjny i należących do tego systemu) czy pliki z atrybutem tylko do odczytu (atrybut ten chroni pliki przed zmianą, usunięciem czy przeniesieniem). W systemach Unix czy w systemie NTFS (ang. New Technology File System) atrybuty pliku określają, kto z użytkowników (grup użytkowników) systemu ma prawo czytania, zapisu, wykonania itp. danego pliku.

Zob. także: FORMAT ZAPISU, LINK

Literatura:

R. Nagar: Windows NT File System Internals: A Developer's Guide, Amherst 1997.

B. Carrier: File System Forensic Analysis, Upper Saddle River 2005.