ONLINE

/ON-LINE/

Dosłownie z ang. ‘na linii’ (bezpośrednio). W technice komputerowej oznacza tryb bezpośredniej pracy urządzenia w sieci; dostęp użytkownika do sieci (Internetu).

W przypadku komunikatorów internetowych, serwisów społecznościowych, wspólnej pracy w sieci lub innych usług sieciowych termin ten oznacza użytkownika dostępnego (zalogowanego) w danej chwili, korzystającego z danej usługi sieciowej lub danego serwera. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.