ODRUCHY WARGOWE

Wyodrębnić można trzy odruchy wargowe:

  • z wargi górnej,

  • ze spoidła,

  • z wargi dolnej.

Wywołanie odruchów – drażnienie palcem warg dziecka.

Reakcja badanego – wysunięcie warg do przodu i ich zwieranie.

Reakcje te notowane są już w życiu płodowym – pojawiają się między 7. a 12. tygodniem życia płodowego. Wygasają po 4. miesiącu życia. Ich brak lub osłabienie utrudnia karmienie piersią.

Przebieg odruchów wargowych zależy od funkcjonowania nerwu VII.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

E. Stecko: Sprawdź, jak mówię – karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi, Warszawa 2009.

P. Stobnicka-Stolarska: Funkcja ssania i jej zaburzenia. Wspomaganie wczesnych umiejętności oralnych, [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 335–342.