ODRUCH ŻUCHWOWY

ang. jaw jerk reflex

Wywołanie odruchu – odciągnięcie żuchwy palcem wskazującym, a następnie uderzenie w palec odciągający.

Reakcja badanego – podniesienie żuchwy na skutek podciągnięcia mięśni żwaczy.

Odruch ten notowany jest od urodzenia. Jego prawidłowy przebieg pomaga we właściwym uchwyceniu piersi matki. Za objaw patologiczny uważa się brak reakcji, co utrudnia ssanie.

Odruch ten jest zależny od nerwu V.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

A. Regner: Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością, [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2006, s. 239–252.

E. Stecko: Sprawdź, jak mówię – karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi, Warszawa 2009.