ODRUCH WYSUWANIA JĘZYKA

/ODRUCH WYPYCHANIA JĘZYKA/

Wywołanie odruchu – podrażnienie czubka języka dziecka lub położenie na nim kawałka pokarmu stałego.

Reakcja badanego – rytmiczne wysuwanie języka i ewentualne wypychanie pokarmu.

Jest to odruch skorelowany z odruchem ssania. Notowany jest od urodzenia do 4. miesiąca życia. Rozwija się przechodząc w świadome wypychanie. Wzmożony utrudnia karmienie. Zależny od funkcjonowania nerwu XII.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

P. Stobnicka-Stolarska: Funkcja ssania i jej zaburzenia. Wspomaganie wczesnych umiejętności oralnych, [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 335–342.