ODRUCH PEŁZANIA

ang. crawling reflex

Wywołanie reakcji – drażnienie podeszwowej powierzchni stóp dziecka ułożonego w pozycji na brzuszku.

Odpowiedź na bodziec – dziecko wykonuje ruchy pełzania.

Odruch ten nie jest realizowany przez dzieci przedwcześnie urodzone. Zanika około 3. miesiąca życia.

Literatura:

W. Karnas-Kalemba, B. Basiewicz-Worsztynowicz: Układ nerwowy, [w:] Kompendium pediatrii praktycznej, red. A. Jankowski, Wrocław 2010, s. 396–403.

K. Sidor: Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej, Warszawa 1997.

W. Służewski: Neurologia, [w:] Norma kliniczna w pediatrii, red. M. Krawczyński, Warszawa 2005, s. 350–354.

J. Szczapa, K. Wróblewska-Seniuk: Perinatologia i neonatologia, [w:] Norma kliniczna w pediatrii, red. M. Krawczyński, Warszawa 2005, s. 101–134.