ODRUCH OTWIERANIA UST

Wywołanie odruchu – zbliżanie piersi lub butelki do ust dziecka bądź podrażnienie środkowej części warg.

Odpowiedź na bodziec – otwarcie ust.

Odruch ten, umożliwiający pobór pokarmu, pojawia się od urodzenia i trwa do 3.–4. miesiąca życia.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

P. Stobnicka-Stolarska: Funkcja ssania i jej zaburzenia. Wspomaganie wczesnych umiejętności oralnych, [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 335–342.