ODRUCH LANDAUA

ang. Landau reflex

Wywołanie odruchu – badający trzyma dziecko w pozycji horyzontalnej, twarzą do dołu; następnie unosi dziecko tak, aby główka znalazła się powyżej osi tułowia.

Odpowiedź na bodziec – wzrost napięcia mięśni prostowników kończyn dolnych i górnych oraz wygięcie tułowia ku górze, do pozycji „łódki”

Odruch ten notowany jest od 7. miesiąca życia (według innych źródeł już od 3. miesiąca życia). Występuje do 3. roku życia.

Literatura:

W. Służewski: Neurologia, [w:] Norma kliniczna w pediatrii, red. M. Krawczyński, Warszawa 2005, s. 350–354.

M. Zubiel: Ocena odruchów postawy, prostowania oraz reakcji równowagi, [w:] Fizjoterapia w pediatrii, red. W. Kuliński, K. Zeman, Warszawa 2012, s. 82–88.