ODRUCH AKUSTYCZNO-TWARZOWY

ang. acustico-facialis reflex

Wywołanie odruchu – nagłe klaśnięcie w pobliżu uszu dziecka.

Reakcja badanego – odruchowe mruganie.

Odruch notowany jest od 10. dnia do końca życia. Patologiczny jest brak tej reakcji po 3. miesiącu życia.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

L. Sadowska, G. Banaszek: Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, [w:] Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, red. L. Sadowska, Wrocław 2001, s. 115–174.