OWRZODZENIE KONTAKTOWE

/ZIARNINIAK KONTAKTOWY/

ang. contact ulcer /contact granuloma/, fr. granulome d'intubation, niem. wenden Ulcus, ros. контактная язва /контактная гранулема/

ang. contact ulcer (z łac. ulcus, ulcer ‘owrzodzenie’, contactus, od contact-, contingere ‘dotykać, chwytać’)

Łagodna zmiana krtani występująca zwykle u dorosłych mężczyzn w wieku 40–60 lat. Pacjenci skarżą się na chrypkę oraz ból gardła, często odchrząkują i pokasłują. Uważa się, że główną przyczyną powstawania tego schorzenia jest choroba refluksowa. Według innych autorów spowodowana jest mikrourazami w wyniku nieprawidłowej emisji głosu. Owrzodzenie kontaktowe może być również wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej intubacji, co częściej zdarza się
u kobiet. W tym przypadku przyczyną jest niedostosowany do wielkości krtani i tchawicy pacjenta rozmiar rurki intubacyjnej. Owrzodzenie kontaktowe występuje zwykle w 1/3 tylnej części jednego z fałdów głosowych. Zmiana jest koloru czerwonego lub białawego, czasem stwierdza się ją na obu fałdach głosowych (ang. „kissing ulcers”). W badaniu histologicznym owrzodzenia stwierdza się tkankę ziarninową lub martwiczą. Leczenie polega przede wszystkim na zwalczaniu objawów choroby refluksowej. Wykazano, że rehabilitacja głosowa oraz leczenie chirurgiczne nie daje dobrych efektów terapeutycznych. Można stosować fizykoterapię.

Literatura:

Otorynolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy, t. 2, red. G. Janczewski, Gdańsk 2005.

T. Miko: Peptic (contact ulcer) granuloma of the larynx, „Journal of Clinical Pathology” 1989, Vol. 42 (8), s. 800–804.