OFFLINE

/OFF-LINE/

Dosłownie z ang. ‘odłączony od linii’ (poza, niedostępny, rozłączony, nieaktywny). W odniesieniu do sieci komputerowych (Internetu) oznacza sposób oglądania porcji materiałów pobranych z sieci bez stałego podłączenia do niej. Można również przygotować jakiś materiał offline w celu późniejszego umieszczenia w sieci.

W przypadku komunikatorów internetowych, serwisów społecznościowych, wspólnej pracy w sieci lub innych usług sieciowych termin ten oznacza użytkownika niezalogowanego w bieżącej chwili do danej usługi lub niedostępność danej usługi (np. dysku sieciowego).

W telefonach komórkowych oznacza się tak opcję odłączenia od wszelkich usług umożliwiających bezprzewodowe połączenie z innym urządzeniem lub siecią GSM, Wi-Fi.

Jest to zaprzeczenie terminu online.