ODRUCH SZUKANIA

/ODRUCHOWA REAKCJA SZUKANIA/

ang. oral reflex rooting

Zaliczany do odruchów adaptacyjnych, kształtuje się po 28. tygodniu życia płodowego. U dzieci wcześniaczych, urodzonych między 28. a 34. tygodniem ciąży, jest jeszcze słaby, opóźniony i niepełny. W formie pełnej, ze zwrotem głowy w kierunku bodźca, występuje u dzieci urodzonych po 34. tygodniu. Po urodzeniu reakcja ta aktywizuje odruch ssania.

Wywołanie reakcji – drażnienie okolicy kątów warg lub środka górnej i dolnej wargi.

Odpowiedź na bodziec – natychmiastowy zwrot głowy w kierunku bodźca (do 2.–3. miesiąca obserwować można zwrot całego ciała) i powrót do pozycji wyjściowej; może wystąpić także otwarcie ust i przesunięcie języka w kierunku stymulacji.

Odruch ten jest żywy u dziecka nienajedzonego, natomiast może nie wystąpić po posiłku. Badając ten odruch należy sprawdzić reakcję symetrycznie, po stronie lewej i prawej.

Odruch ten jest pierwotną reakcją szukania źródła pokarmu, która pozwala na zlokalizowanie sutka matki.

Wygaśnięcie odruchu następuje w 2.–4. miesiącu życia. Uznawany jest za patologiczny po 6. miesiącu.

Funkcjonowanie odruchu jest zależne od nerwów V, VII, XI i XII.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

W. Karnas-Kalemba, B. Basiewicz-Worsztynowicz: Układ nerwowy, [w:] Kompendium pediatrii praktycznej, red. A. Jankowski, Wrocław 2010, s. 396–403.

J. Szczapa, K. Wróblewska-Seniuk: Perinatologia i neonatologia, [w:] Norma kliniczna w pediatrii, red. M. Krawczyński, Warszawa 2005, s. 101–134.

P. Stobnicka-Stolarska: Funkcja ssania i jej zaburzenia. Wspomaganie wczesnych umiejętności oralnych, [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 335–342.