ODRUCH GALANTA

/SKRÓCENIE TUŁOWIA, ODRUCH RDZENIOWY KRĘGOSŁUPOWY/

ang. swimmer's (Gallant) response

Wywołanie odruchu – dziecko ułożone jest w pozycji na brzuchu, badający drażni boczną część tułowia w okolicy lędźwiowej.

Odpowiedź na bodziec – wygięcie tułowia w stronę drażnienia.

Odruch ten zanika około 4.–5. miesiąca życia.

Literatura:

W. Karnas-Kalemba, B. Basiewicz-Worsztynowicz: Układ nerwowy, [w:] Kompendium pediatrii praktycznej, red. A. Jankowski, Wrocław 2010, s. 396–403.

L. Sadowska, G. Banaszek: Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, [w:] Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, red. L. Sadowska, Wrocław 2001, s. 115–174.

K. Sidor: Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej, Warszawa 1997.