ODRUCH BABIŃSKIEGO

/OBJAW BABIŃSKIEGO/

ang. Babinski reflex/Babinski sign

Wywołanie odruchu – drażnienie stopy w kierunku od pięty do palców.

Odpowiedź na bodziec – pojawienie się przeprostu w palcach; następuje grzbietowe zgięcie palucha z jednoczesnym wachlarzowatym rozłożeniem pozostałych palców, zgiętych podeszwowo; towarzyszy temu często równoczesne cofanie całej kończyny.

Jest to odruch, który fizjologicznie występuje w okresie noworodkowym i niemowlęcym do około 2. roku życia. W okresie późniejszym traktowany jest jako objaw patologiczny.

Asymetria w realizacji może wskazywać na uszkodzenie dolnego odcinka rdzenia kręgowego.

Literatura:

W. Karnas-Kalemba, B. Basiewicz-Worsztynowicz: Układ nerwowy, [w:] Kompendium pediatrii praktycznej, red. A. Jankowski, Wrocław 2010, s. 396–403

K. Sidor: Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej, Warszawa 1997.

J. Szczapa, K. Wróblewska-Seniuk: Perinatologia i neonatologia, [w:] Norma kliniczna w pediatrii, red. M. Krawczyński, Warszawa 2005, s. 101–134.