NATRĘTY JĘZYKOWE

Natręty językowe najczęściej występują w zakresie leksyki i frazeologii jako wyrazy, wyrażenia i zwroty nadużywane kosztem innych, wypieranych przez nie (por. częste przed kilkunastu laty: na bazie, na odcinku, po linii). Współcześnie za natręty językowe uważa się m.in. wyrazy: dalszy (zamiast inny, następny, kolejny), szereg (zamiast kilka, kilkanaście, wiele, sporo itd.), na terenie (zamiast przyimka w), przyimek przy (np. przy takiej pogodzie zamiast w taką pogodę) i obok (zamiast oprócz). Za natręty językowe uznaje się również osobnicze powiedzonka typu panie święty, wiesz, więc (na początku dłuższej odpowiedzi na pytanie).

Literatura:

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994.