NAGŁOS

Początkowy segment wyrazu, sylaby, morfemu. Może to być pojedynczy segment fonologiczny, ale również ciąg segmentów fonologicznych (sylaba lub grupa spółgłoskowa), np. w wyrazie pstrykać określenia tego można użyć zarówno w odniesieniu do fonemu /p/, jak i do grupy spółgłoskowej pstr czy sylaby pstry. Początkowy segment wyrazu następujący po pauzie to nagłos absolutny. W polszczyźnie spółgłoskowa grupa nagłosowa nie może liczyć więcej niż cztery spółgłoski (wstrzemięźliwy, drgnął).

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.